Monter fasad / Alpinista przemysłowy

 Aleksander 30 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20001BV90AI

Informacje w fazie napełniania...

 Aleksander 33 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Liceum Profilowane

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20002BV88AI

Informacje w fazie napełniania...

 Aleksiej 29 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20003BV90AI

Informacje w fazie napełniania...

 Aleksiej 37 lat

 Stanowisko:Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20004BV83AI

Informacje w fazie napełniania...

 Andrzej 28 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20005BV92AI

Informacje w fazie napełniania...

 Andrzej 29 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: College budowlany

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20006BV90AI

Informacje w fazie napełniania...

 Andrzej 31 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Technical College

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20007BV89AI

Informacje w fazie napełniania...

 Andrzej 41 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20008BV79AI

Informacje w fazie napełniania...

 Denis 33 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20009BV86AI

Informacje w fazie napełniania...

 Jamal 33 lat

 Stanowisko:Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20010BV87AI

Informacje w fazie napełniania...

 Dymitr 28 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20011BV92AI

Informacje w fazie napełniania...

 Jewgienij 41 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20012BV79AI

Informacje w fazie napełniania...

 Iwan 26 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20013BV94AI

Informacje w fazie napełniania...

 Ilja 24 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy.

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20014BV95AI

Informacje w fazie napełniania...

 Kiriłł 24 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20015BV96AI

Informacje w fazie napełniania...

 Konstantyna 27 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20016BV92AI

Informacje w fazie napełniania...

 Mikołaj 27 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20017BV92AI

Informacje w fazie napełniania...

 Mikołaj 27 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20018BV93AI

Informacje w fazie napełniania...

 Mikołaj 36 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20019BV84AI

Informacje w fazie napełniania...

 Paweł 41 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20020BV79AI

Informacje w fazie napełniania...

 Sergiusz 26 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20021BV94AI

Informacje w fazie napełniania...

 Sergiusz 31 lat

 Stanowisko:Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20022BV88AI

Informacje w fazie napełniania...

 Sergiusz 34 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20023BV86AI

Informacje w fazie napełniania...

 Sergiusz 42 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20024BV78AI

Informacje w fazie napełniania...

 Jerzy 33 lat

 Stanowisko:Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20025BV87AI

Informacje w fazie napełniania...

 Victor 35 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20026BV85AI

Informacje w fazie napełniania...

 Władysław 40 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20027BV80AI

Informacje w fazie napełniania...

 Władysław 37 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20028BV83AI

Informacje w fazie napełniania...

 Igor 31 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20029BV89AI

Informacje w fazie napełniania...

 Jerzy 32 lat

 Stanowisko: Monter fasad / Alpinista przemysłowy

Edukacja: Średnia specjalna

 Specjalizacja: Praca fizyczna

 ID:003BY20030BV88AI

Informacje w fazie napełniania...